Overzicht van uw partijen

gameslistlink (1K) Klik in het menu onder de hoofding  Playing  op de koppeling Games list.

gameslist (18K)

De tabel geeft een overzicht van al uw partijen. In de linkerkolom ziet u de status van elke partij. Waiting betekent dat u wacht op een zet van uw tegenstander; Your turn betekent dat u aan zet bent. De andere kolommen tonen achtereenvolgens:

Since datum en uur van uw laatste zet
Time left uw resterende bedenktijd (voor de hele partij)
Colour de kleur waarmee u speelt
Opponent naam van de tegenstander
Opponent time resterende bedenktijd van de tegenstander (voor de hele partij)
Event naam van het toernooi
Last move de laatste uitgevoerde zet

Als u vindt dat de tabel te breed is kunt u via de  Customize  knop eventueel overbodige kolommen verbergen.

Om de tabel op een bepaalde kolom te sorteren klikt u op de hoofding van deze kolom (bijvoorbeeld op Status zodat alle partijen waarin u aan zet bent onder elkaar staan).

Partij bekijken (tegenstander aan zet)

Om een partij te bekijken waarin uw tegenstander aan zet is klikt u in de overzichtstabel op de status van de partij (Waiting).

gamewaiting (15K)

Er is hier heel wat mogelijk. We beperken ons tot het voornaamste.

Onder de menubalk - waarop we verder terugkomen - staat de naam van het toernooi. Als u hierop klikt krijgt u de toernooitabel te zien. Gebruik de terug-knop van uw browser om weer te keren naar de partij.

Om de partij na te spelen gebruikt u de knoppen onder het bord:

Start naar het begin van de partij
End naar het (huidige) einde van de partij
<< 5 volledige zetten terug
>> 5 volledige zetten vooruit
< 1 halve zet terug
> 1 halve zet vooruit

Of u klikt op een zet in de notatie rechts van het bord om onmiddellijk naar de bijhorende positie te gaan.

Met get PGN kunt de partij downloaden naar uw eigen pc in PGN-formaat. Dat is handig om de partij te bekijken met bijvoorbeeld ChessBase of een andere schaakprogramma.

Als u show timestamps aanvinkt krijgt u in de partijnotatie bij elke zet de datum en tijd te zien wanneer de zet werd uitgevoerd.

De menubalk bovenaan biedt de volgende mogelijkheden:

menu_event (5K)

Show crosstable toont de toernooitabel
Take leave hiermee geeft u een verlofperiode in waarin u niet speelt (zie hieronder)
Show opponent's leave toont de verlofdagen van uw tegenstander

Als u Take leave aanklikt krijgt u volgend formulier:

takeleave (15K)

Om een verlofperiode in te geven: klik in het veld Start date zodat de cursor in dat veld knippert, en selecteer vervolgens in de kalender de begindatum van de verlofperiode. Herhaal dit voor de einddatum (End date). Klik op de  Take leave  knop om de verlofperiode te bevestigen. Met  Remove leave  verwijdert u een eerder ingegeven verlofperiode.

Belangrijk: de verlofperiode moet voor elk toernooi afzonderlijk ingegeven worden.

menu_game (3K)

Claim win stuur een bericht naar de toernooileider om de overwinning op te eisen, bijvoorbeeld als uw tegenstander de tijdslimiet heeft overschreden
Claim draw stuur een bericht naar de toernooileider om remise op te eisen, bijvoorbeeld bij drievoudige herhaling van de positie of voor toepassing van de 50-zetten regel (deze worden immers niet automatisch herkend door de webserver)
Appeal om beroep aan te tekenen tegen een beslissing van de toernooileider

menu_board (3K)

Coordinates vink aan om de bordcoördinaten te tonen
Piece size wijzig de grootte van de stukken (en ook van het bord)
Turn draai het bord (kleur van de tegenstander onderaan)

menu_email (4K)

Notifications vink dit aan om via e-mail verwittigd te worden als uw tegenstander een zet heeft uitgevoerd, of als u sinds meer dan 14 dagen geen zet hebt gedaan, enz.; ten zeerste aanbevolen!
Email TD stuur een bericht naar de toernooileider
Email AC stuur een bericht naar de 'Appeals Commission'; dit is de ICCF-commissie die klachten onderzoekt over beslissingen van toernooileiders
Email help desk stuur een bericht naar een persoon die aangeduid is om gebruikers van de server te helpen

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende